אודות

הפרויקט המקומי

בפרויקט השלטון המקומי אנחנו רוצים לטפח מעורבות אזרחית משמעותית, ולעודד תושבות ותושבים להשתתף בעיצוב המציאות במקום שהם גרים בו. איך זה עובד? המשמר החברתי מקים ומלווה קבוצות תושבים בערים שונות ברחבי הארץ. חברי הקבוצות מקדמים את הסוגיות החשובות בעיניהם מול כל גורם בעל השפעה – השלטון המקומי, משרדי הממשלה, גופים עסקיים וכדומה. הצוות שלנו מלווה את חברי הקבוצה ומעניק להם תמיכה, ייעוץ, כלים למאבק ותשובות לכל צורך שעולה מהשטח.

בעיות ופתרונות

השלטון המקומי בישראל סובל מבעיות רבות. חלקן הגדול קשור בפקודת העיריות – החוק המסדיר את פעילות הרשויות מקומיות בישראל.

לדוגמה

פקודת העיריות לא מגבילה את תקופת הכהונה של ראשי הערים, וחלקם שולטים בעיר עשרות שנים, אף על פי שכהונות ארוכות מדי הן פתח לשחיתות. חברי מועצה מן המניין לא מקבלים שכר, והצורך להתפרנס מקשה עליהם להתמסר לשליחותם הציבורית. יתר על כן: מאחר שהם ממשיכים לעבוד בעבודת יומם, הם נמצאים לא פעם בניגוד עניינים: האם להצביע לטובת כלל התושבים, או לטובת העסק הפרטי שלהם?

הנסיבות האלה מובילות לכך שכמעט כל ראשי הסיעות העירוניות מצטרפים לקואליציה כדי לקבל שכר כסגני ראש העיר. כך מתקבלת דמוקרטיה עירונית שאין בה כמעט אופוזיציה.

אבל הבעיה האמיתית נעוצה בתפיסה:
יותר מדי נבחרי ציבור ברשויות לא מבינים שתפקידם לעבוד בשבילנו, לא מרגישים מחויבים לתת לציבור דין וחשבון על מעשיהם, על ההצבעות שלהם, על השימוש בכסף שלנו.

הפתרון, כמו תמיד, תלוי באזרחים ובאזרחיות שיצאו מהאדישות ויתגייסו לשנות את העיר שלהם: לעשות אותה דמוקרטית יותר, צודקת יותר ושוויונית יותר.

הכיבוש הדמוקרטי של העיר חייב להתנהל בתנועת מלקחיים:
מצד אחד, צריך לתקוף את הבעיות בשטח – לקרוא את החוק, להציק לבעלי התפקידים, להכיר את הפרוצדורות, ללכלך את הידיים. מצד שני – אנחנו יודעים שרוב המצוקות המקומיות הן רק סימפטומים של שיטה פגומה. בעיר אחת העירייה כורתת עצים בלי חשבון, בעיר אחרת אין כסף לחוגים, ובכפר הסמוך ראש העיר מגן על מזבלה פיראטית. בכל המקומות המבנה הדמוקרטי המסורס מקשה עלינו לקבל מידע ולהשפיע. בפרויקט המקומי נלמד מכל מאבק מקומי אילו שינויים דרושים בחקיקה הארצית – ואז נילחם לקדם אותם עם התושבים עצמם.